• Vásárlás előtt kerjük olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket!

  Termékárral kapcsolatos információk

  A webshopunkban található árucikkek mellett feltüntetett termék vételár tartalmazza az általános forgalmi adót, a környezetvédelmi és csomagolási termékdíjat. A termékek mellett szereplő vételárak nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikk kézhezvétele közötti időszakban. A vevő minden esetben azt az árat fizeti ki, amelyet a megrendeléskor lát az oldalon.

  Regisztráció

  Rendelés leadásához regisztrációra van szükség. Regisztrációkor kérjük csak valós és aktuális információkat adjon meg! Kérjük, hogy bárminemű adat megváltoztatása esetén email küldésével (info@einfachberlin.hu) jelezze azt munkatársunknak.

  Visszaigazolás

  Minden megrendelést a legrövidebb időn belül visszaigazolunk. Ha a rendelt termék megtalálható a raktárunkban, akkor a szállítási folyamat azonnal megkezdődik.

  Adatkezelés

  A regisztráció során megadott személyes adatokat az Einfachberlin.com bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára.

  A webshop látogatása során statisztikai célzattal információ rögzítés történik, melynek tartalma az Einfachberlin.com csak indokolt esetben kerülhet átadásra a hatóságoknak.

  Szerződés

  A weblapunkon leadott megrendelés elküldésével és annak visszaigazolásával a 17/1999. (II.5) kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre Einfach Berlin Kft. 1027, Budapest, Medve utca 20. Adószám: 24649252-2-41, mint szállító, valamint a Megrendelő, mint vevő között az alábbi feltételek szerint:

  A szállító köteles utánvéttel, vagy postai csomagként Vevő által a megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot a vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.

  Vevő köteles az általa feladott megrendelőlapon megjelölt és a szállító által a megadott címre kiszállított terméket átvenni, a szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat – mely a termék csomagolási és szállítási költségét is tartalmazza – átutalással megfizetni.

  A vevőnek jogában áll a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. Ha a termék és annak csomagolása is hiánytalan és sérülésmentes, de valamely okból kifolyólag mégsem felel meg, a Vevő azt különösebb indoklás nélkül visszaküldheti 8 munkanapon belül a 17/1999 kormány rendelet értelmében. A megrendelés lemondását az info@einfachberlin.com e-mail címen kérjük jelezni.

  Az esetleges jogviták elbírálására a felek a Pest Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályzott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésről szóló 17/12999.(II.5.) Korm. számú rendelet szabályai irányadóak.

  Csak abban az esetben adjon le rendelést, amennyiben egyetért a Általános Szerződési Feltételek minden pontjával. Az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatásának jogát fenntartjuk!

 • Before using our webshop please read our Terms and conditions!

  Information regarding item prices

  All webshop prices include VAT, environmental protection and packaging fees. Item prices cannot be changed during the period between the order date and the shipping date. The buyer has to pay the price that is shown on the webshop when an order is made.

  Registration

  Beford ordering online registration is needed. When registering please fill in only true and actual information to the forms! If any of the given personal information has been changed, please keep us updated by sending us an email notification with the correct information.

  Acknowledgement of purchasing

  We send an acknowledging for all orders as soon as possible. If the ordered product is in stock, shipping process starts immediately after ordering.

  Privacy statement

  Personal data that was given during registration is handled securely and is not handed over to anyone by Einfachberlin.com. During website visits data is collected for statistical reasons; the collected data can only be passed over to the government authorities in reasonable and well-founded occasions.

  Contract

  By placing an order on our site and after receiving the email acknowledging a contract between Einfach Berlin Kft. 1027, Budapest, Medve utca 20. Tax number: 24649252-2-41 (as seller) and you (as buyer) is estabilished with the following conditions:

  Seller has to ship the product(s) chosen by the buyer to the given address as collect package or postal package. If the completion of the order cannot be done for any given reason, seller must notify buyer immediately through email or phone.

  Buyer must take over the ordered product(s) sent to the given address and has to pay the price shown on the order acknowledgement (which includes packaging and postal fees) through money transfer.

  Buyer has the right to cancel the buying process. In this case no paying liability is present. If the recieved product and its packaging is free of any damages but it is not acceptable for the buyer for any reasons, it can be returned to the seller for eight weekdays (based on the law regulation 17/1999). Please send your order cancellation request to the following email address: info@einfachberlin.com

  For passing upon any legal contests seller and buyer gives responsibility for the Pest County Courthouse (Pest Megyei Bíróság). In any other cases that weren't stated in the contract the civil code (Polgári törvénykönyv) and law regulation no. 17/12999.(II.5.) are taken as normative.

  Please place an order only if you agree with the whole content of our Terms and conditions. We reserve the right to update, change or replace any part of these Terms and conditions!